Skip to the content

Hvad er fællesskab ?

Fællesskab i Generationernes Campus, er beboernes mulighed for at deltage i et serviceret fællesskab, hvor man sammen med andre opbygger nogle bånd, så man i hverdagen kan berige hinanden på forskellige måder.

Fællesskab kan både være en social faktor, som en mulighed for at hjælpe hinanden på tværs af alder, historie og fysiske muligheder.

I Generationernes Campus, har man mulighed for at dyrke fællesskabet i det omfang man har lyst. Fællesskab kan både være et aktivt fællesskab som et passivt fællesskab, hvor man kan vælge at være en central del af aktiviteter, etc. i Generationernes Campus, men også en passiv del hvor man ved, at hvis man har behov og lyst kan fællesskabet aktiveres.

Hvor kan man mødes udendørs ?

I Generationernes Campus, er de udendørs arealer designet til fælleskab. I de enkelte gårdmiljøer, vil man gennem det enkelte tema i gårdmiljøet animere til et beboer fællesskab, dels med selve planlægningen af området, men også de muligheder der vil være i form af opholdssteder og møblement.

Generationernes Campus uanset om den er Bynær eller Urban, vil have sin egen highline som lægger op til både gåture i kuperet terræn, som ophold ved de forskellige aktivitets platforme som er indbygget på highlinen.

I den Bynære konstruktion, er der også i området indlagt motionssti, samt forskellige former for fritidsaktiviteter langs motionsstien og ude i området.

For begge byggeri, har man også det centrale strøg, som er knudepunktet i den udendørs aktivitet, der hvor man mødes og der hvor man kan sidde i fællesskab ude om sommeren. Det central strøg har adgang til receptionen, cafe, fitness, mini marked og folkekøkken samt alle de indendørs fællesområder.

og indendørs ?

I Generationernes Campus, er der en lang række af aktiviteter og mødesteder hvor fællesskab kan dyrkes i både mindre som større grupper, afhængig af hvad man har lyst til.

Der kan bla. nævnes følgende:

Folkekøkken - Bibliotek - Receptionsområde - Kreativt atelier område - Foredragssal - Fitness center - Wellness center - Business center - Minimarked - Sundhedscenter - etc.

Uanset om man færdes ude eller inde, vil man kunne søge fællesskabet i mere eller mindre grad. I Generationernes Campus, vil der være aktiviteter som fremmer det gode og nære naboskab, så man i dagligdagen kan hjælpe hinanden i det omfang som den enkelte ønsker og har behov for.

 

Livsstil med mening

Generationernes Campus

Generationernes Campus projektet, er et nyt livstilsprojekt hvor man igennem fællesskab, tryghed og et åbent miljø, kan sikre den bedste livsstil.

Men hvor langt er projektet, og hvor vil det ligge henne ?